Το παρόν τεύχος είναι η πρώτη έκδοση της σχολικής μας εφημερίδας, του Πυρφόρου, που σηματοδοτεί την επανέκδοση του μετά από αρκετά χρόνια. 

Στόχος μας είναι η αδιάλειπτη έκδοση του Πυρφόρου κάθε μήνα.